Uniwersytet im. Leopolda Franza w Innsbrucku

 
     

 

     
 

Instytut Historii i Orientalistyki Starożytnej

Profil nauk o starożytności w Innsbrucku:

Instytut jest częścią uniwersytetu z szeroką ofertą dydaktyczną z zakresu nauk o starożytności i historyczno/filologicznych. Główne dziedziny w zakresie badań i dydaktyki w ramach historii starożytnej koncentrują się m. in. na historii historiografii i prawa i dotyczą w szczególności bogatych związków kulturowych ze Starożytnym Wschodem (religia, mitologia, literatura itp.). Szeroka oferta dydaktyczna w instytucie dotyczy orientalistyki starożytnej i archeologii Bliskiego Wschodu.

 
     

 

       
 

Koordynator miejscowy w Innsbrucku:

   
 
  
  
 
       

 

 

 

 

 ..

 
Privacy Statement