Universität Hamburg

 
     

 

     
 

Seminarium Historyczne - Zakład Historii Starożytnej

Profil nauk o starożytności w Hamburgu:

Obok całego wachlarza nauk o świecie starożytnym (historia starożytna, filologia i archeologia klasyczna) zainteresowania naukowe w dziedzinie historii starożytnej skupiają się na historii hellenizmu, późnej republiki rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego, w szczególności historii jego prowincji wschodnich, ponadto na cyfrowym ujęciu greckich pism z Azji Mniejszej i map historycznych oraz koncepcji i produkcji programów w dziedzinie multimedialnego przekazywania wiedzy.

 
     

 

       
 

Koordynator miejscowy w Hamburgu:

   
 
  
  
 
       

 

 

 

 

 

 ..

 
Privacy Statement

News