Konsultacje i opieka nad studiującymi    
       
  Jeszcze przed rozpoczęciem studiów stwierdzane są w czasie rozmowy kwalifikacyjnej wymagane merytoryczne kwalifikacje i obszary zainteresowań kandydatów. W ten sposób należy od początku przekazać wstępne wytyczne do określenia konkretnego kształtu planu studiów.

Jednym z elementów struktury programu studiów jest opieka mentora nad studiującym (program mentoringu). Opiekę tę sprawuje przedstawiciel uniwersytetu, na którym studiujący w ramach programu „European Master in Classical Cultures“ podjął studia. W czasie studiów dochodzą następni opiekunowie, z reguły z uniwersytetów, na których studiujący zaliczył część swoich egzaminów.