Danışma ve Rehberlik Hizmetleri    
       
  Öğrenim başlamadan önce yürütülecek mülakat sürecinde, öğrencilerin ilgi alanları ile odaklanmayı diledikleri uzmanlık alanları tespit edilir. Böylece, baştan itibaren öğrenim planının somut bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olunacaktır.

Öğrencilerin her birine birer danışman (Mentoring-Program kapsamında) tarafından rehberlik edilmesi, programın temel bir unsurunu oluşturur. Bu rehberlik faaliyeti, öğrencinin ‘European Master in Classical Cultures’ programına dâhil olduğu üniversitedeki bir temsilci tarafından üstlenilecektir. Öğrenimin ilerleyen aşamalarında danışmanlık faaliyetine, genelde öğrencinin sınavlarının bir kısmını verdiği üniversitelerden başka danışmanlar da dâhil olacaktır.