EMCC Programının Yapısı ve Hedefleri

 

Yüksek lisans öğrenim programının ayrıcalıklı yapısını; programın uluslararası ve disiplinler arası müteşekkil olan nitelikli doğrultusu ile birlikte, üst düzey öğrencilerin teşvik edilmesini amaç edinmesi oluşturmuştur. Bu yüksek lisans öğreniminin temelini; en az iki, öğrenim dilleri farklı bulunan üniversitede tamamlanan zorunlu öğrenim oluşturmaktadır. Sağlanması zorunlu olan akademik performansın bir kısmının başarılı bir şekilde tamamlandığı her bir yüksek okul, ‘Master’ derecesini (çift veya çoklu diploma şeklinde) verir.

Bu bağlamda, çok sayıdaki üniversitenin yüksek katılım oranı, eskiçağ (antikçağ) kültür bilimlerinin uzmanlık alanlarının oldukça geniş bir yelpazesini ve bunun yanı sıra disiplinler arası yüksek oranda ve Avrupa genelinde bir boyut kazanan bağlantı imkânları sunmaktadır. Özellikle Avrupa genelinde erişilen bu boyut, Avrupa kimlik bilinci olgusundan, antik kökenleri bakımından sonuç çıkarmaya gayret gösteren öğrenim programının önemli bir unsurunu oluşturur. Bu anlamda, katılımcı yüksek öğrenim kurumlarının çeşitliliği (sayıca çokluğu); yeniden yapılandırılmış, bileşik araştırmalar ve ortak girişimler vasıtasıyla arzı tasarlanan manada arttırmanın ve geliştirmenin imkânını sunmaktadır. Bunun ötesinde, günümüz Avrupa’sı için olduğu kadar, Antik Yunan ve Roma dünyası için de niteleyici olan dillerin çeşitliliği vurgulanmaktadır. Bulunulan bölgeye özgü bilgi birikiminin geniş anlamda kazanımında, program akışı bilimsel düzeydeki inceleme gezileri ve bunun yanı sıra Avrupa’nın genelinde önemli bir konuma sahip antik kentlerin gezilmesini içerecektir.

Öğrenimin sürekli olarak düzenlenmesi, bir danışma kurulu çerçevesinde bir araya gelmiş olan, anlaşmalı üniversitelerin temsilcilerinin düzenli aralıklarla toplanmaları ile temin edilmiştir.

Mükemmel bir öğrenim programı şeklinde tasarlanmış olan European Master in Classical Cultures, mesleki eğitimlerinin lisans düzeyinde olağanüstü başarılarıyla dikkat çekmiş olan, seçilmiş bir öğrenci kitlesine hitap etmektedir. Böylelikle, her sene en fazla 25 kişiden oluşan bir öğrenci sayısı hedeflenmektedir (öngörülmektedir). Her öğrenciye iki, öğretim dilleri farklı bulunan üniversiteden en az iki danışmanın destekleyecekleri ‘Rehberlik-Programı’ (Mentoring-Programm); öğrenciye ideal bir öğrenim süreci ve uzman bir teşvik sunan, normların üstünde ve son derece yoğun bir desteği sağlamaktadır.

European Master of Classical Cultures programının hedeflerini şu şekilde özetlemek mümkündür:

  • Avrupa kimlik bilincinin eş zamanlı ve tarihi birer bakış açısı çerçevesinde tartışılması (araştırılması)
  • Disiplinler arası yüksek bir etkileşimin teşvik edilmesi
  • Günümüze mahsus kültürün temel bir unsuru olan çeşitli Avrupa dillerinde, köklü geleneği bulunan akademik tartışma ortamının niteliksel bakımdan gelişmesi ve etki alanının yaygınlaştırılması
  • Yapılandırılmış, fakat bununla birlikte esneklik de kazanmış bir öğrenim programı çerçevesinde, bazı öğrenim kurumlarının sunmakta oldukları ders seçeneklerindeki kısıtlılığın aşılması
  • Eskiçağ (Antikçağ) kültür bilimleri öğreniminin, Avrupa genelinde önemli konumdaki antik şehirlerin yerinde incelenmesi bakımından tamamlanması

Üniversitelerin, konumları itibariyle farkı bulunan her üç kitlesi de (öğretim görevlileri, öğrenim görenler, idari personel) öğrenim organizasyonu ve yüksek lisans programının uygulanışı kapsamında, Avrupa genelindeki yüksek öğrenim alanının uyum sürecine dâhil edilmektedir. Böylece Eurpean Master in Classical Cultures tahsili Bologna sürecinin tüm taleplerini; Avrupa genelinde boyut kazanılmasına aracı olması, bir Avrupa Eğitim Alanı’nın oluşturulması, bunlara ek olarak Avrupa genelindeki iş sektörüne hazırlık hususları bakımından bütünüyle karşılamaktadır.