Προφίλ και στόχοι

 

Ο ιδιαίτερος διεθνής και διεπιστημονικός προσανατολισμός, καθώς και η προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας διαμορφώνουν το ιδιαίτερο προφίλ του μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Η βάση αυτού του διεθνούς προγράμματος αποτελεί η υποχρεωτική φοίτηση σε τουλάχιστον δύο αλλόγλωσσα πανεπιστήμια. Κάθε ένα από αυτά τα πανεπιστήμια, στο οποίο θα ολοκληρωθεί με επιτυχία μέρος των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων, μπορεί να απονείμει το μεταπτυχιακό δίπλωμα (διπλό ή πολλαπλό δίπλωμα).

Η συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού πανεπιστημίων προσφέρει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων της αρχαιότητας και μαζί με αυτό ένα υψηλό επίπεδο διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε σύνδεση με την Αρχαιότητα. Τα συμβεβλημένα πανεπιστήμια δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα προσφοράς βελτιωμένων και διευρυμένων σπουδών και κοινών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλώσσες, που είναι χαρακτηριστικές τόσο για την ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα όσο και για την σημερινή Ευρώπη. Στην απόκτηση διευρυμένων γνώσεων σχετικά με τις συμμετέχουσες χώρες συμβάλλουν κατά τη διάρκεια των σπουδών οι εκδρομές και οι επισκέψεις σημαντικών ιστορικών τόπων στην Ευρώπη.

Ο συνεχής συντονισμός του προγράμματος σπουδών είναι διασφαλισμένος μέσω τακτικών συναντήσεων του συντονιστικού συμβουλίου των εκπροσώπων των πανεπιστημίων.

Το European Master in Classical Cultures απευθύνεται σε μια εκλεκτή ομάδα φοιτητών, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει με εξαιρετικές επιδόσεις το προπτυχιακό τους πρόγραμμα σπουδών. Επιδιώκεται να εισάγεται κάθε χρόνο μια μικρή ομάδα φοιτητών με μέγιστο αριθμό 25 φοιτητές/τριες. Το πρόγραμμα παρέχει σε κάθε φοιτητή τουλάχιστον δύο επόπτες από δύο πανεπιστήμια διαφορετικής γλώσσας και προσφέρει μια εξαιρετικά εντατική υποστήριξη που εγγυάται ένα ιδανικό πρόγραμμα σπουδών και σωστή προετοιμασία κάθε φοιτητή για την αγορά εργασίας.

Οι στόχοι του EMCC μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • διάλογος με την ευρωπαϊκή ταυτότητα υπό ένα σύγχρονο και διαχρονικό πρίσμα
  • προώθηση της διεπιστημονικότητας
  • ενίσχυση και διάδοση των πλούσιων παραδόσεων  του επιστημονικού λόγου σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πολιτισμού
  • υπέρβαση των υπαρχόντων περιορισμών της εκάστοτε διδακτικής προσφοράς στα επιμέρους πανεπιστημιακά τμήματα μέσω ενός δομημένου αλλά και ευέλικτου προγράμματος σπουδών
  • σύνδεση της μελέτης της αρχαιότητας με την επίσκεψη σημαντικών ιστορικών χώρων της Ευρώπης

Στη διαδικασία της οργάνωσης των σπουδών και της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού προγράμματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης εμπλέκονται και οι τρεις ομάδες του εκάστοτε πανεπιστημίου – καθηγητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό.

To πρόγραμμα σπουδών European Master in Classical Cultures ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του “Bologna-Prozess” για ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης καθώς και την προετοιμασία των φοιτητών για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.