Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

 

Τα πανεπιστήμια του ευρωπαϊκού μεταπητχιακού

Στο ευρωπαϊκό μεταπτηχιακό συνεργάζονται 13 πανεπιστήμια σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Τα μαθήματα του μεταπτηχιακού προγράμματος διδάσκontai κυρίως στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου πανεπιστημίου, σε ορισμένες περιπτώσειςκαι στα αγγλικά.

 
     

 

 

 

  •