Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

 

Τα πανεπιστήμια του ευρωπαϊκού μεταπητχιακού

Στο ευρωπαϊκό μεταπτηχιακό συνεργάζονται 14 πανεπιστήμια σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Τα μαθήματα του μεταπτηχιακού προγράμματος διδάσκontai κυρίως στην εθνική γλώσσα του αντίστοιχου πανεπιστημίου, σε ορισμένες περιπτώσειςκαι στα αγγλικά.

 
     

 

 

 

  •