Dokumentację o przyjęcie na studia

 

Jako dokumentację o przyjęcie na studia należy złożyć:

  1. formularz podaniowy
  2. świadectwa dokumentujące ukończenie studiów zawodowych. Jeśli w momencie składania dokumentacji nie można złożyć świadectwa o kwalifikacji zawodowej, należy przedłożyć tymczasowe zaświadczenie z wpisanymi ocenami z co najmniej pierwszych pięciu semestrów (odpowiadającymi 150 punktom ECTS). Świadectwo ukończenia studiów zawodowych należy przedłożyć, w przypadku dopuszczenia do studiów w czasie immatrykulacji.
  3. zaświadczenia o wymaganej znajomości języków obcych,
  4. życiorys, proszę używać w tym celu formularza EUROPASS)
  5. zaświadczenia o osiągnięciach na studiach i egzaminach (np. Transcript of Records),
  6. pisemne podanie o przyjęcie na studia, w którym przedstawiona będzie motywacja, główne zainteresowania naukowe i planowane kierunki studiów w ramach bloku głównego, jak również oczekiwania związane z kierunkiem studiów(maksymalnie 5 stron formatu A-4),
  7. dwa listy polecające od nauczycieli akademickich,
  8. ew. dalsze świadectwa dokumentujące szczególną przydatność i motywację do planowanych studiów (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o praktykach lub innych relewantnych dodatkowych kwalifikacjach, praca bakalarska(licencjacka) lub inna reprezentatywna pisemna praca domowa z okresu studiów zawodowych).
 
     

 

     
 

Język dokumentacji rekrutacyjnej:
Podania o przyjęcie na studia możecie Państwo składać we wszystkich językach uniwersytetów uczestniczących w programie lub w języku angielskim!

###

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej badane są wymogi formalne i merytoryczne do podjęcia studiów oraz ew. przekazywane wskazówki dotyczące konkretnego kształtu planu studiów.