Δικαιολογητικά αίτησης

 

Παρακαλείστε να υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο της αίτησης.
  2. Βεβαίωση τίτλου σπουδών (πτυχίο). Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο πτυχίο κατά την υποβολή της αίτησης, πρέπει να υποβληθεί προσωρινό πιστοποιητικό που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πρώτα επτά εξάμηνα (ισοδύναμα με 190 μονάδες ECTS). Το πτυχίο θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να υποβληθεί κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα σε περίπτωση επιτυχημένης εισδοχής του φοιτητή.
  3. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών.
  4. Βιογραφικό (παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα EUROPASS-Formular).
  5. Βεβαίωση διδακτικών μονάδων (π.χ. Transcript of Records).
  6. Γραπτή αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών, στην οποία θα εξηγούνται τα κίνητρα, οι επιστημονικοί τομείς ενδιαφέροντος, τα πεδία εμβάθυνσης και επέκτασης που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμπληρώσουν το βασικό πεδίο σπουδών του, όπως επίσης και οι προσδοκίες από το πρόγραμμα σπουδών (μέγιστο όριο 5 σελίδες DIN A-4).
  7. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές πανεπιστημίου.
  8. Εάν είναι απαραίτητο, περαιτέρω έγγραφα, στα οποία θα εκτίθενται η καταλληλότητα και τα κίνητρα του φοιτητή για τον συγκεκριμένο τομέα σπουδών (π.χ. πιστοποιητικά εργασίας, αποδεικτικά εκπόνησης πρακτικής άσκησης ή άλλα πρόσθετα προσόντα σχετικά με το αντικείμενο, πτυχιακή εργασία ή άλλη αντιπροσωπευτική γραπτή εργασία από τις προπτυχιακές σπουδές).
 
     

 

     
 

Μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά της αίτησης ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στο πανεπιστήμιο, στο οποίο θέλετε να ξεκινήσετε τις μεταπτυχιακές σας σπουδές.

Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις υποβολής των αιτήσεων στις ιστοσελίδες των συμβεβλημένων πανεπιστημίων.

Στη συνέντευξη θα εξεταστούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και, αν χρειαστεί, θα δοθεί καθοδήγηση στον φοιτητή για τον ακριβή σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών του.