Başvuru Evrakları

 

  1. Başvuru formu
  2. Bir temel mesleki lisans programının başarıyla bitirildiğine dair bir belge teslim edilmelidir. Başvuru sırasında henüz bir diploma mevcut değilse, en azından öğrenimin ilk 5 yarıyılının notlarının (150 ECTS kredisine denk olacak şekilde) dökümünü içeren geçici bir belge teslim edilmelidir.
  3. Lisan bilgisinin yeterliliğinin belgelenmesi
  4. Özgeçmiş, bunun için EUROPASS belgesini kullanınız
  5. Tamamlanan lisans öğreniminin ve başarıların bir dökümü (Ör.: Transcript of Records)
  6. Bu alanda çalışma isteğinizi etkileyen hususları, akademik alandaki odak noktalarınızı, çalışmalarınızın ağırlıklı olarak hangi problemleri ele alacağını ve bu tahsilden beklentilerinizi geneli itibariyle içeren bir başvuru kompozisyonu (en fazla 5 adet A4 sayfası)
  7. Yüksek öğreniminizin lisans derecesini tamamladığınız kurumun iki öğretim görevlisinin tavsiye mektubu
  8. Başvurduğunuz yüksek lisans programına uygunluğunuzu belirten ek belgeler (Ör.: tavsiye mektupları, staj deneyimleri ve diğer akademik girişimlerinizin belgeleri, lisans öğrenimi esnasında kaleme alınan ödevler veya bitirme teziniz)
Başvuru evraklarınızı anlaşmalı üniversitelerin tüm dillerinde veya İngilizce olarak teslim edebilirsiniz.