Kabul koşulları

 

Bölüm ile ilgili bulunan, öğrenim süresi usulen en az 6 yarıyılı kapsayan bir lisans öğreniminin ‘Bachelor (BA)’ veya temel mesleki yeterliliği belgeleyen her hangi bir lisans diploması (diploma, devlet sınavı, Laurea (İtalya), Licenciatura (İspanya), Licence (Fransa), Ptychio (Kıbrıs)) ile başarıyla tamamlanmış olması.

Bölüm ile ilişkili olarak, özellikle Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji ve Klasik Filoloji ana bilim dallarındaki bir tahsil olacaktır.

 
     

 

     
 

Lisan Hâkimiyeti (Dil Becerileri)

  • Öğrenim, yüksek lisans programına başlanılacak üniversitenin resmi diline belgelenebilir yeterlilikteki hâkimiyeti şart koşar (B1). Buna ek olarak, en az biri anlaşmalı üniversitelerin resmi dili olmak kaydıyla 2 farklı ek dildeki pratik beceriler öğrenim koşullarına dâhildir.

  • Bir diğer koşul ise, Eski Yunanca ve/veya Latince bilgisinin yeterliliğidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtelif alanlardan mezunların kabulü konusunda danışma kurulu karar alır.


Bölge koordinatörleri yüksek lisans programı konusundaki sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacaklardır.