Warunki wstępne uprawniające do przyjęcia na studia

 

Ukończenie jednolitych, trwających z reguły co najmniej 6 semestrów, studiów zawodowych z tytułem bakałarza lub innym tytułem zawodowym (m.in. dyplom, egzamin państwowy, Laurea [Włochy], Licenciatura [Hiszpania], licencjat [Polska] Licence [Francja, Turcja], Ptychio [Cypr]).

Z punktu widzenia kierunku studiów najbardziej przydatne są studia historii starożytnej, archeologii i filologii klasycznej.

 
     

 

     
 

Znajomość języków obcych

  • Studia zakładają udokumentowaną znajomość języka uniwersytetu, na którym rozpoczną studia masterskie (B1). Ponadto warunkiem podjęcia studiów jest funkcjonalna znajomość dwóch innych języków nowożytnych (w tym przynajmniej jednego języka oficjalnego jednego z uniwersytetów partnerskich).

  • Kolejnym warunkiem dopuszczenia do studiów jest udokumentowana znajomość języka (staro-)greckiego lub łaciny.

 
     
 
     
  O przyjęciu absolwentów poszczególnych kierunków studiów decyduje Rada Koordynatorów.

Koordynatorzy miejscowi (patrz: strona „uniwersytety uczestniczące w programie”) chętnie udzielą Państwu dodatkowych informacji na temat programu studiów masterskich EMCC.