Κριτήρια εισδοχής στο EMCC

 

Κατοχή ενός, σχετικού με το αντικείμενο, τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 6 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με την απόκτηση του τίτλου Bachelor η αντίστοιχου επαγγελματικού τίτλου σπουδών Diplom, Staatsexamen (Γερμανία), Laurea (Ιταλία), Licenciatura (Ισπανία), Licence (Γαλλία, Τουρκία), Πτυχίο (Ελλάδα, Κύπρος) κ.ά.

Συγκεκριμένα, σχετικές με το αντικείμενο θεωρούνται ιδιαίτερα οι σπουδές στους κλάδους της Αρχαίας Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κλασικής Φιλολογίας. Πρέπει να υπάρχουν βασικές γνώσεις σε τουλάχιστον δύο από τους τρεις κλάδους.

 
     

 

     
 

Γνώσεις ξένων γλωσσών:

  • Το πρόγραμμα σπουδών απαιτεί την βεβαιωμένη γνώση της γλώσσας του πανεπιστημίου, στο οποίο θα ξεκινήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι λειτουργικές γνώσεις σε δύο ακόμα σύγχρονες γλώσσες (συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας επίσημης γλώσσας ενός από τα συμβεβλημένα πανεπιστήμια) αποτελούν βασική προϋπόθεση σπουδών.

  • Πρόσθετο απαραίτητο κριτήριο εισδοχής αποτελεί η βεβαιωμένη γνώση της αρχαίας ελληνικής ή λατινικής γλώσσας.

 
     
 
     
 

Υπεύθυνο για την αποδοχή αποφοίτων προερχόμενων από άλλους κλάδους σπουδών στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα είναι το συμβούλιο των συντονιστών.


Οι τοπικοί συντονιστές των πανεπιστημίων είναι διαθέσιμοι να σας απαντήσουν σε απορίες σχετικά με τον Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.